Slika1irom Srbije obeleava se 1.decembar - svetski dan borbe protiv HIV/ AIDS-a, koji je po?eo da se obeleava 1988. kada su se sastali ministri zdravlja iz celog sveta i sloili se da je koncept ovog dana prilika za sve nas da zajedni?ki prikaemo vanost AIDS-a i pokaemo solidarnost u borbi protiv epidemije AIDS-a.

U svetu se dnevno HIV-om zarazi oko 7.500 osoba, od toga su 50% osobe izme?u 14 i 24 godine ivota. Ovogodinje cifre nisu nam naklonjene: u svetu ivi preko 33,4 miliona ljudi sa HIV/AIDS-om, ove godine se u svetu HIV-om zarazilo oko 2,7 miliona ljudi, dok je 2 miliona ljudi umrlo zbog AIDS-a, i to uglavnom zbog nedostupnosti antiretrovirusne terapije za HIV.

Trenutno 221 gra?anin AP Vojvodine zna da ivi sa HIV-om, od ?ega je 63 (28%) obolelo od AIDS-a. Najve?i broj ljudi ivi sa HIV-om na podru?ju Junoba?kog okruga 78 (35%), Junobanatskog okruga 49 (22%), Severnoba?kog okruga 32 (14%) i Sremskog okruga 32 (14%), a zna?ajno manje na podru?ju Zapadnoba?kog okruga-14 (6%), Severnobanatskog okruga 11 (5%) i Srednjebanatskog okruga 5 (2%).

Tim povodom Kancelarija za mlade optine Temerin i Budi muko klub iz Temerina obelei?e ovaj dan uli?nom akcijom u pet do dvanaest u centru Temerina, gde ?e deliti kondome i promotivni materijal svim prolaznicima.

Vidimo se u "5 do 12" u centru!

Budi muko klub poru?uje svim mukarcima - Budi muko, uzmi kondom ponosno !