Šta je KZM?

 

Kancelarija za mlade je mesto gde se mladima pruža podrška u svakom obliku, njen zadatak je da odgovara na potrebe mladih, da pruža servis i kreira programe za mlade i podržava programske inicijative. Kancelarija za mlade predstavlja organizacionu jedinicu lokalne uprave, u kojoj su utvrđene procedure i sistemi kojim će se kreirati i/ili sprovoditi lokalna politika za mlade.

 

Kakva je to služba?


Kancelarija za mlade usmerena je na delovanje; ona pokreće sve one koji se bave omladinom da zajednički rade, kako bi ostvarili jedan dugoročan, strateški uticaj na njihovu budućnost.

 

Zašto postoji KZM?


Razlozi za pokretanje rada kancelarije za mlade su zdravi, srećni i zadovoljni mladi ljudi u lokalnoj zajednici, koji su glavna pokretačka snaga razvoja svakog društva.

 

Ko su mladi u Republici Srbiji?


Trajanje mladosti je u stvari socijalno, a ne biološki određeno. Školovanje je ključni činilac koji skraćuje ili produžava mladost. Specifičnosti situacije u Republici Srbiji zahtevaju fleksibilan pristup. U Nacionalnoj strategiji za mlade, mladi su osobe uzrasta od 15 do 30 godina starosti.

 


 

 

RAZVOJ LOKALNE OMLADINSKE POLITIKE

 

NACIONALNI OKVIR

 

Maj 2007- formiranje Ministarstva omladine i sporta (MOS), prve institucije zadužene za brigu o mladima, čime se započinje sa intenzivnim razvojem institucija zaduženih za brigu o mladima i legislative koja ih utemeljuje , kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou.

 

Maj 2008- uz širok konsultativni proces i veliko učešće mladih usvojena je Nacionalna strategija za mlade a 2009. je usvojen Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade.

 

Jul 2011- usvojen Zakon o mladima koji je prvi dokument koji definiše kancelariju za mlade. Zakon o mladima po prvi put jasno definiše javni interes u oblastima omladinskog sektora na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou.

 

Ministarstvo je uložilo dosta napora da formira i pomogne u radu lokalnih kancelarija za mlade kao i da pruži podršku u izradi i realizaciji lokalnih akcionih planova za mlade.

 

Ministarstvo omladine i sporta, konkretno Odsek za saradnju sa mladima, bavi se pružanjem stručne, materijalne i tehničke podrške lokalnim vlastima kako bi formirali lokalne kancelarije za mlade i doneli strateške dokumente kojima će se omogućiti sistemski pristup i održivost sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.

 

LOKALNI NIVO

 

Za razliku od razvoja institucija na nacionalnom nivou, koja dobija svoju potvrdu u adekvatnim pravnim okvirima, na lokalnom nivou, proces razvoja institucija je pre stihijski nego organizovan.

 

Do sada postoji 132 lokalnih kancelarija za mlade (LKZM) dok ih je pre formirana MOS-a bilo 5. Postoji 5 regionalnih kancelarija za mlade koja su spona između LKZM i MOS-a.

 

Do maja 2012. Godine, 115 lokalnih samouprava je usvojilo Lokalni akcioni plan (LAP) za mlade.

 

Institucije koje se razvijaju na lokalnom nivou zadužene za brigu o mladima su: Kancelarija za mlade (KZM), lokalni Saveti za mlade (SM) i Klubovi/Centri za mlade.

 

U periodu 2007- 2011, preko 2/3 opština u Srbiji razvija Kancelarije za mlade, skoro 60 opština predviđa razvoj lokalnih  Saveta za mlade statutom gradova/opština, sve su prisutnije inicijative usmerene na razvoj gradskih /opštinskih Klubova za mlade.

 

Kancelarije za mlade (KZM)- Deo gradske/opštinske uprave koji je odgovoran za sprovođenje lokalne omladinske politike. Delokrug rada KZM-a je:

 1. Razvija, sprovodi, prati i vrednuje lokalnu omladinsku politiku- inicira izradu i prati sprovođenje LAP-a za mlade;
 2. Uspostavlja saradnju sa svim relevantnim partnerima i radi na njihovom umrežavanju, komunikaciji i koordinaciji;
 3. Prati i vrednuje rad odgovornih za rad sa mladima i trošenje gradskih/opštinskih sredstava;
 4. Podstiče aktivizam mladih, komunicira sa mladima i obezbeđuje učešće mladih u procesima donošenja odluka;
 5. Pruža tehničku, materijalnu i finansijsku podršku omladinskim organizacijama i inicijativama mladih- zagovara za budžetska sredstva za mlade, aplicira i pruža podršku inicijativama i projektima mladih;
 6. Obezbeđuje resurse omladinskim klubovima- informacije, edukacije, savete, prostor, opremu, materijalnu i tehničku pomoć za realizaciju aktivnosti/projekata mladih;
 7. Sprovodi istraživanja o potrebama i problemima mladih u  lokalnoj zajednici;
 8. Vodi bazu podataka o aktivnim organizacijama mladih;

 

Lokalni savet za mlade (SM)- lokalno savetodavno (ko- menadžersko telo) koje okuplja mlade i predstavnike institucija na lokalu. Savet je sastavljen  prema načelu pariteta gde  50% čine mladi od 15- 30 godina, a ostali članovi/ce su predstavnici lokalnih insitucija, eksperti,

itd.  Delokrug rada SM je:

 1. Inicira izradu, definiše i prati sprovođenje  lokalne omladinske politike;
 2. Zastupa interese mladih u komunikaciji sa lokalnom samoupravom;
 3. Koordinira, savetuje i okuplja društvene aktere i daje smernice u razvoju lokalne omladinske politike;
 4. Defniniše smernice i administrira konkurs za raspodelu budžetski sredstava za realizaciju LAP-a.

 

Omladinski klub (OK) - predstavlja gradski/opštinski prostor predviđen za okupljanje mladih, kreativno izražavanje i promociju njihovog stvaralaštva, pristup informacijama, opremi i uslugama različitih vrsta. OK  zapravo je isto što i Resursni centar za mlade, odnosno, Ustanova za mlade, odnosno Dom omladine, odnosno Omladinski centar.  OK je:

 1. prostor za okupljanje mladih;
 2. info point - tačka sa različitim informativnim materijalima (brošure, leci, posteri…) i besplatnim pristupom internetu;
 3. prostor za individualno savetovanje;
 4. prostor za različite događaje, promocije, tribine, radionice, izložbe, performanse i dr.;
 5. prostor i oprema za kulturnu i umetničku produkciju (muzika, pozorište, video, likovna umetnost, igra…)

 

Delokrug rada:

 1. Promoviše aktivizam mladih i podržava inicijative mladih;
 2. Pruža usluge informisanja i savetovanja o svim pitanjima relevantnim za mlade;
 3. Pruža mogućnosti za neformalno obrazovanje- sprovodi edukativne programe;
 4. Podržava rad volonterskog servisa;
 5. Podržava i sprovodi programe međunarodnog omladinskog rada i mobilnosti mladih;
 6. Sprovodi najrazličitije usluge prepoznate kao potrebe mladih/ omladinskog sektora (istraživački rad, organizator kulturnog života, vannastvnih aktivnosti,
 7. servis za pružanje usluga udruženim mladima, programi u sprovođenju mera aktivnog zapošljavanja, itd.);
 8. Učestvuje u izradi LAP-a i implementira programe iz LAP-a u saradnji sa KZM i Savetom za mlade.

 

 

Dakle, omladinski klub je deo mehanizama za realizaciju lokalne brige za mlade, i ne smemo ga mešati sa ulogom i poslovima kancelarije za mlade. Ova dva tela zajednički deluju za dobrobit mladih, ali ne predstavljaju isti mehanizam. Ukoliko zaposleni u kancelariji stalno obezbeđuju odluke, sredstva, umrežavanje institucija i druge obaveze iz lokalne politike, tek onda će omladinski klub uspešno informisati mlade, davati im savete i obuku, ali će uspešno pomagati i kancelariji za mlade, kojoj donosi informacije o potrebama i kršenju prava mladih, omladinskih organizacija i organizacija za mlade u servisiranju usluga mladima.

 

Funkcije omladinskog servisa su brojne i one se odnose na pruženje usluga građanima i građankama uzrasta od petnaest do trideset godina, u cilju obezbeđivanja jednakih mogudnosti za razvoj i unapređenje kvaliteta života svih mladih ljudi. Ovaj posao lokalna samouprava sprovodi osnivanjem kancelrije za mlade, koja ima koordinatorsku ulogu, i preko omladinskih klubova, koje osniva i/ili podržava, kako u gradu, tako i u naseljenim mestima, na svojoj teritoriji.

 

TABELA_op

 

 

 

 

RAZVOJ OMLADINSKE POLITIKE U TEMERINU

 

U oktobru 2008. godine na inicijativu Ministarstva omladine i sporta formirana je Kancelarija za mlade opštine Temerin I imenovana je koordinatorka Ivana Jerkov, a zvanično je otvorena u maju 2009. godine.

 

Opština je iznamljivala prostor i plaćala osnovne troškove dok su tehnička oprema i promotivni materijali bili obezbeđeni iz projekata.

 

Prostorije Kancelarije za mlade su se nalazile u Narodnog fronta 95, ali od marta 2012. se nalaze na adresi novosadska 352 zajedno sa Omladinskim klubom. Ovaj prostor se sada ne iznajmljuje.

 

 

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Temerin

U novembru 2009. godine krenulo se u proces izrade Lokalnog akcionog plana za mlade  čiju izradu je finansiralo ministarstvo omladine i sporta a koordinator projekta i procesa se bila koordinatorka KZM. Formiran je Savet za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade u čijem sastavu se nalaze stručna lica iz pojedinih oblasti  i predstavnici lokalnih institucija koje se bave mladima dok su mladi ti koji su kroz istraživanje i učešće u radionicama definisali probleme i potrebe kao i predloge za rešenje. LAP je usvojen u oktobru 2010. Godine.

 

Omladinski klub

Tokom izrade LAP-a za mlade, omladina je između ostalog istakla problem nedostatka prostora za mlade koji su prilagođeni, dostupni i besplatni za pojedince, udruženja, organizacije, amaterske i neformalne grupe mladih...  tako da  se ideja Omladinskog kluba našla u Lokalnom akcionom planu za mlade a sada je i otvoren.

Mladi u Temerinu su napokon dobili svoj prostor- Omladinski klub (OK), koji je svečano otvoren 21. Marta. Ovaj klub je namenjen mladima, kao prostor u kojem će se okupljati, kreativno izražavati, održavati izložbe, radionice i edukacije, imati pristup korisnim informacijama, opremi i različitim uslugama. Pored toga što je ovaj prostor namenjen mladima, on čini i prvi prostor u Opštini Temerin prilagođen osobama sa invaliditetom. Formiranje Omladinskog kluba podržao je i finansirao UNICEF u okviru projekta „Zapošljavanje i migracija mladih“, dok je renoviranje prostorija finansirala Opština Temerin u iznosu od oko 3 miliona dinara.

Celodnevni program za otvaranje Omladinskog kluba osmislili su volonteri KZM-a, a gosti su bili razni partneri, kolege, saradnici, prijatelji i naravno omladina.

 

Za koordinatora aktivnosti u omladinskom klubu imenovan je Nemanja Obradović, a prostorije se nalaze u Novosadskoj 352 gde je i Kancelarija za mlade.

 

Tokom aprila kroz klub je prošlo 47 osoba (ukupan broj poseta je 118), dok je tokom maja procirkulisalo 75 različitih osoba (237 posta) a od toga 28 osoba je prvi put bila na nekoj aktivnosti kluba. Dakle, ovo su rezultati nakon sam 2 meseca rada kluba i sa 2 angažovane osobe.

 

Od usluga u klubu se nalazi Info centar Kancelarije za mlade koji čine dva računara i štampač koji služe za povećanje zapošljivosti mladih, a posebno mladih iz osetljivih grupa. Pored  omladinske redakcije koja piše tekstove za sajt i administrira sajt Kancelarije za mlade u klubu se takođe u sklopu Info centra nalaze i vršnjački edukatori za karijerno informisanje koji individualno pomažu mladima da napišu svoj CV, pomažu im da planiraju svoju karijeru i da aktivno traže posao, informišu ih o korisnim sajtovima i konkursima. Seminare o pisanju CV-a i motivacionog pisma, veštinama pregovaranja i karijernom informisanju održavaće se jednom mesečno u dogovoru sa volonterima i korisnicima.

U klubu se nalazi i minibiblioteka, koju čini oko 200 knjiga iz različitih oblasti na sprskom, mađarskom i engleskom jeziku, pa se tu nalaze knjige iz oblasti umetnosti, dizajna, arhitekture, fotografije, istorije, ekonomije, razni rečnici, enciklopedije, vodiči za putovanje, istraživanja…

U klubu se održavaju radionice na različite teme koje obično proizilaze iz partnerstva sa različitim organizacijama ili na inicijativu pojedinaca koji bi da volonterski drže obuke (tako se trenutno održava radionica muzičke produkcije i DJ-inga, a na leto će se održavati radionice crtanja...)

Ono što je jako značajno je to što je potpisan sporazum sa Centrom za socijalni rad, tako da nam u klub dolaze maloletnici koji su od suda dobili vaspitni nalog (mera nakon izvršenog krivičnog dela) pa tako treba da provedu određeni broj sati u klubu što je značajno za njihovu socijalizaciju.

U roku od 2 nedelje krenuće i usluga psihološkog savetovanja, koje će voditi volonterski dve psihološkinje.

Naravno sve što je sada volonterski trebalo bi da nakon dobijanja rezultata preraste u uslugu kluba finansiranu iz LAP-a ili na nekih drugih izvora.

Mladi mogu da se informišu o progamima i aktivnostima kluba preko Facebook stranice – Kancelarija za mlade opštine Temerin i internet stranice www.kzm-temerin.org .