sreda,
18 jul
2018

SOS18 A3.pngSOS18 A3.png
Povodom obeleavanje 19. Me?unarodnog dana mladih, 12 avgusta 2018. godine, u malom parku ispred zgrade lokalne samouprave (Novosadska 326.) odra?e se drugi Sajam omladinskog stvaralatva u optini Temerin.

Osnovni cilj sajma je da podri, predstavi, promovie i afirmie mlade umetnike i stvaraoce tako to ?e im pruiti priliku da izloe svoje radove iz oblasti likovne umetnosti, vajarstva, fotografije, dizajna i svih vrsta rukotvorina i kreativnih radova. Za sve u?esnike sajma obezbe?en je materijal za postavku i izlaganje radova, osveenje.

Vie informacija o traenom profilu u?esnika, osnovnim zaduenjima u?esnika, kao i na?inu prijavljivanja i selekcije u?esnika moete pro?itati u Pozivu za u?e?e u Sajmu omladinskog stvaralatva

Link za podnoenje online prijave je nalaziiOVDE

Rok za prijavljivanje je31. jul 2018. godine, do 16.00h

Program "Sajam omladinskog stvaralatva" sprovodi Kancelarija za mlade optine Temerin u saradnji sa UG "Centar kreativnog okupljanja Temerin" uz finansijsku podrku optine Temerin, a i u okviru realizacije Lokalnog akcionog plana za mlade optine Temerin, period 2017. do 2021. godine.