četvrtak,
08 novembar
2018

photo 2018-11-08 12-51-48U utorak 6. novembra po?ela je obuka italijanskog jezika, koju organizuje Kancelarija za mlade optine Temerin u saradnji sa UG "Centar kreativnog okupljana".

Obuka predvi?a savladavanje osnovnih gramati?kih struktura italijanskog jezika i uvod u dalje u?enje. Obuka je namenjena mladim osobama od 15 do 30 godina starosti.
Program se realizuje kroz finansijsku podrku optine Temerin, a i u okviru procesa realizacije Lokalnog akcionog plana za mlade optine Temerin za period od 2017. do 2021. godine.

Pratite nas i dalje, do kraja godine je predvidjeno jo sli?nih obuka.